Όροι Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης (εφεξής θα ονομάζονται: «Όροι») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της Real Greece. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Real Greece, δηλώνετε ότι γνωρίζετε τους όρους και τους αποδέχεστε. Αν δεν συμφωνείτε με έναν ή περισσότερους από τους όρους, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας της Real Greece.

Αυτοί οι όροι μπορούν επίσης να ζητηθούν από την Real Greece και θα σταλούν ψηφιακά από το e-mail της εταιρείας, info@realgreece.net.

 

1. Επιτρεπόμενη χρήση

Ως χρήστης της ιστοσελίδας της Real Greece, θα πρέπει να ενεργείτε και να συμπεριφέρεστε σε κάθε περίπτωση, όπως αναμένεται από έναν υπεύθυνο και προσεκτικό χρήστη του διαδικτύου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της για ενέργειες ή συμπεριφορές που είναι αντίθετες προς το νόμο, τη δημόσια τάξη και την ευπρέπεια. Ειδικότερα, οι ακόλουθες δράσεις ή/και η συμπεριφορά δεν επιτρέπονται: (α) η παράβαση ή άλλες ενέργειες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Real Greece ή/και τρίτων μερών, (β) η δημιουργία καταστροφικών, εσφαλμένων ή παραπλανητικών παρατηρήσεων, (γ) η διανομή υλικού που απαγορεύεται από το νόμο, (δ) η αποφυγή ή η αφαίρεση της ασφάλειας του δικτυακού τόπου ή τμημάτων αυτού. Επιτρέπεται μόνο να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Real Greece να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, διανείμετε (με ή/και χωρίς μετάφραση) ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε ή/και να αξιοποιήσετε το υλικό που διατίθεται. Επιτρέπεται μόνο να εισάγετε μια σύνδεση (μία εντολή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Real Greece, στην οποία η ιστοσελίδα εμφανίζεται στο πλαίσιο της Real Greece), εφόσον η Real Greece έδωσε προηγουμένως γραπτή άδεια για αυτό. Οι αιτήσεις για την κατασκευή μιας σύνδεσης (link) μπορεί να αποστέλλονται στο e-mail της Real Greece, info@realgreece.net.

Εάν δεν συμμορφώνεστε με την παραπάνω επιτρεπόμενη χρήση, η Real Greece διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από εσάς για τη ζημία που προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στη Real Greece. Ανάμεσα σε αυτά που γίνονται κατανοητά ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι όλες οι ευρεσιτεχνίες, τα δικαιώματα εμπορικού σήματος, τα δικαιώματα εμπορικής επωνυμίας, τα δικαιώματα τράπεζας δεδομένων, η διεύθυνση στο διαδίκτυο (domain name) και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή αλλού, τα οποία σχετίζονται με την ιστοσελίδα και την Real Greece γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και των εμπορικών μυστικών.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή σύμβολο αναγνώρισης στο υλικό, και/ή οποιεσδήποτε ενδείξεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε να τροποποιήσετε το εν λόγω υλικό ή μέρος αυτού, ούτε να το αντιγράψετε , ούτε να το βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναλάβετε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα από τη φήμη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Real Greece.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Real Greece, η Real Greece διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που μπορεί να υποστεί.

 

3. Ευθύνη και αποζημίωση

Η Real Greece δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ούτε εκείνων των δικτυακών τόπων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα της Real Greece, μέσω συνδέσμων σε κάποιο κείμενο για παράδειγμα, ή metatag. Ούτε είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο ή λαμβάνονται μέσω cookies. Η Real Greece δεν ευθύνεται για τις υπηρεσίες ή/και πληροφορίες και το περιεχόμενό τους που προέρχονται από τρίτους, που προσφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Real Greece.

Ούτε είναι η Real Greece υπεύθυνη για τη ζημία που προκύπτει από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την επικοινωνία με αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - των ζημιών, ως αποτέλεσμα της μη παράδοσης ή καθυστέρησης στην παράδοση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, της υποκλοπής ή χειραγώγησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τρίτους ή από τα προγράμματα / εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών. Οι παραπάνω περιορισμοί της ευθύνης παραγράφονται εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή από βαριά αμέλεια.

Η Real Greece δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη, πλήρη ή/και ακριβής. Ούτε εγγυάται η Real Greece ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι χωρίς λάθη, αδυναμίες ή/και ιούς. Ούτε εγγυάται ότι τα σφάλματα ή/και οι ελλείψεις στον δικτυακό τόπο θα επισκευαστούν ή ότι οι ιοί θα αφαιρεθούν.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες, σας συμβουλεύουμε να έρθετε σε επαφή με την Real Greece στο info@realgreece.net. Η Real Greece δεν ευθύνεται ούτε για τυχόν ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από την Real Greece.

Θα αποζημιώσετε τη Real Greece για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων σχετικά με την παράβαση ή μη τήρηση των όρων, ή από απαιτήσεις που σχετίζονται με ή απορρέουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.

 

4. Υπηρεσίες

Ευθύνη της Real Greece είναι να βρει το κατάλληλο ακίνητο για τον πελάτη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επιθυμίες του. Στη συνέχεια η Real Greece οφείλει να ενημερώσει τον συνεργαζόμενο μεσίτη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον πελάτη και να βοηθήσει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας / ενοικίασης. Η Real Greece έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ιδιοκτήτη τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Από τη στιγμή που ο πελάτης έχει συμφωνήσει πλήρως με το πακέτο υπηρεσιών της Real Greece τότε συμφωνεί επίσης με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη της Real Greece είναι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του ακινήτου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ευθύνη για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με το ακίνητο ή τον ιδιοκτήτη/πωλητή ή τον ενοικιαστή/αγοραστή είναι μόνο μεταξύ των δυο αυτών μερών, και η Real Greece δεν ευθύνεται για τίποτα.

 

5. Μη ζητηθείσες πληροφορίες

Εάν τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα ή στείλετε στη Real Greece μέσω e-mail ή με άλλο μέσο ιδέες ή/και υλικά που δεν σας ζητήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, κείμενα, εικόνες, ήχο, λογισμικό ή άλλες πληροφορίες («Υλικά»), η Real Greece θα έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει, να τα αντιγράψει ή/και να τα εκμεταλλεύεται εμπορικά με την ευρύτερη έννοια αυτών των υλικών, χωρίς να χρεωθεί με τέλη και η Real Greece δεν υποχρεούται να τηρεί οποιαδήποτε μυστικότητα όσον αφορά τα εν λόγω «υλικά». Με το παρόν υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Real Greece για τις τυχόν ζημιές και το κόστος που η Real Greece ενδέχεται να υποστεί από τις αξιώσεις τρίτων ότι η χρήση ή/και η εκμετάλλευση των «Υλικών» αποτελεί παράβαση για την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα τρίτων ή διαφορετικά ότι είναι παράνομη έναντι ενός τρίτου μέρους.

 

6. Ακυρότητα

Εάν αυτές οι προϋποθέσεις ακυρωθούν εν μέρει, τα μέρη εξακολουθούν να δεσμεύονται για τα υπόλοιπα τμήματα. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αντικαταστήσουν τα τμήματα που ακυρώθηκαν με τις διατάξεις που ισχύουν και για τις οποίες οι έννομες συνέπειες, σύμφωνα με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω όρων, συμπίπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο με εκείνες του τμήματος που ακυρώθηκε.

 

7. Άλλες διατάξεις

Η  Real Greece διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει ή να τροποποιήσει τους Όρους μονομερώς.