Informatie Over het kopen van woningen

Veel gestelde vragen

1) Is het kopen van onroerend goed in Griekenland een goede investering?

Je hebt een heel leven hard gewerkt (en werkt nog steeds) en nu krijgt u de kans om van deze arbeid te genieten. En welke bestemming is beter voor dit doel dan het ‘land van God’, Griekenland, met haar talloze eilanden, prachtige natuur, prachtige stranden en bergen. Griekenland biedt investeerders een unieke kans nu de economische crisis heeft geleid tot een prijsdaling van 40% in de vastgoedsector. Het biedt een breed scala aan onroerend goed, om elke wens te kunnen vervullen.

 

2) Is het kopen van onroerend goed in Griekenland tijdrovend en moeilijk?

Nee, nu het registratiesysteem is ingevoerd is de verkoop van onroerend goed een snel proces en kan binnen enkele dagen voltooid worden. Als u een onroerend object heeft uitgekozen en samen met de hulp van een advocaat zeker bent dat er geen extra kosten zijn, bent u klaar om te beginnen. 

 

3) Wat is het proces van het kopen van onroerend goed in Griekenland?

Als u eenmaal het object heeft gevonden waar u geïnteresseerd in bent, zijn de stappen als volgt:

1. Het kiezen van een advocaat

De advocaat zal u helpen de aankoop zonder problemen te voltooien en indien nodig u vertegenwoordigen. Hij zal ook het onderzoek op het object doen bij het Hypotheek Register.

2. Het kiezen van een notaris

Deze optie is noodzakelijk, aangezien elke overdracht van eigendom op grond van de aanwezigheid van een notaris moet worden gedaan. De notaris vertegenwoordigt geen koper of verkoper, maar is een ambtenaar en onder zijn aanwezigheid worden de contracten gelezen, begrepen en ondertekend. De notaris bereidt vervolgens een ontwerp overeenkomst voor en is verantwoordelijk voor de certificering en registratie van de transactie in de openbare registers, zodat de koper een akte van het onroerend goed kan ontvangen.

3. Verkrijg een Belasting Identificatie Nummer (Tax Identification Number TIN)

De koper moet een belasting identificatie nummer verkrijgen, indien hij/zij deze nog niet heeft, om het proces van het kopen van het onroerend goed voor te zetten.

4. Betalen van de overdrachtsbelasting

De koper moet de overdrachtsbelasting voldoen aan de Internal Revenue Service (IRS) voordat hij/zij het definitieve contact tekent. In dit proces kan een advocaat nuttig zijn.

5. Het tekenen van het contract en overdracht bij de Hypotheek Registratie

Het contract wordt getekend door beide partijen onder de aanwezigheid van een notaris, welke het contract zal overschrijven bij de Hypotheek registratie in de regio waar tot de woning behoort, zij zullen een kopie van het contract houden.

Let op: Alleen het originele contract in het Grieks welke is ondertekend zal in het archief van de notaris blijven. Indien de koper dit wenst kan een tolk worden ingehuurd die het contract zal vertalen. Op het einde zal de tolk zweren dat hij de juiste vertaling heeft gegeven en tekent onder de koper het contract mee. Dan heeft de koper het recht om een kopie van het contract te ontvangen en te vragen om een vertaling van de Translation Service van het ministerie van buitenlandse zaken of van een advocaat die de taal kent, dit op kosten van de koper.

 

4) Wat zijn de kosten van de koper?

Honorarium advocaat

Vanaf 01-01-2014 is de aanwezigheid van een advocaat in het opstellen en tekenen van het eigendomsoverdracht contract optioneel voor alle partijen. Echter is het nuttig om een advocaat in de arm te nemen om u te helpen en dit zorgt ook voor een veilig gevoel. Het honorarium hangt af van de overeenkomst die u met hem maakt, maar zal meestal rond de 1% van de waarde van het contract liggen. De wettelijke controle op het onroerend goed zal additioneel in rekening worden gebracht en ligt meestal tussen de €100,- en €150,-.

Notaris kosten

Het honorarium van de notaris gaat uit van 1% van de waarde van het onroerend goed tot €120.000,- en wordt beperkt tot 0,7% van de waarde van het onroerend goed van meer dan €120.000,- tot €380.000,-. Het honorarium wordt beperkt tot 0,65% van de waarde van het onroerend goed vanaf €380.000,- tot €2.000.000,-. Boven op het honorarium van de notaris wordt de BTW van 24% toegevoegd. Ook zal de koper gevraagd worden om een extra bedrag per bladzijde van het contract te voldoen (gemiddeld €4.- tot €5,- per bladzijde).

Overdrachtsbelasting

Dit is het bedrag wat wordt betaald aan de IRS en is gelijk aan 3% van de contractwaarde. Indien het gaat om een eerste overdracht van het onroerend goed, een tweede woning met een bouwvergunning vanaf 01/01.2006 dan zal de koper 24% BTW in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen  geldt de overdrachtsbelasting van 3%. Daarnaast wordt een bedrag gelijk aan 3% van de belasting betaald worden aan de gemeente.

Registratie kosten bij het Hypotheek Register

De kosten van de registratie van het contract bij het Hypotheek register is 0.475% van de waarde van het onroerend goed. Daarnaast zal er een bedrag gelijk aan 0.125% van de waarde van het onroerend goed betaald worden voor het Juridische Fonds.

Kosten makelaar

De kosten van de makelaar zijn 2% van de waarde van het onroerend goed (+24% BTW).

 

5) Is het mogelijk voor EU-burgers om onroerend goed te verkrijgen in Griekenland?

Ja, de procedure voor EU-burgers is hetzelfde als voor de Griekse burgers.

 

6) Is het mogelijk voor niet EU-burgers om onroerend goed te verkrijgen in Griekenland?

Beperkingen gelden voor niet EU-burgers die onroerend goed willen kopen in de grensgebieden, zoals de oostelijke Egeïsche Zee, de Dodekanesos, Thracië en andere regio’s van Noord-Griekenland.

Om deze beperkingen te laten vervallen dient u een verzoek in te dienen in de regio van de bevoegde commissie van het gedecentraliseerde bestuur, het ministerie van Nationale Defensie kan het verzoek aan u toekennen waardoor de restricties vervallen.

Documentatie die nodig is voor de opheffing van het verbod:

• Registratie van de gegevens van het onroerend goed in het kadaster en de verklaring van beoogde verbruik.

• Kopie van een geldig paspoort. 

• Recent Strafregister certificaat van het bevoegde ministerie van het land van de koper. 

• Volmacht van een advocaat, waarbij de advocaat zal worden gemachtigd om de aanvraag in naam en voor rekening van de koper te ondertekenen (indien koper dit wenst, voor zijn eigen gemak).

Alle documenten moeten worden gecertificeerd en officieel worden vertaald in de Griekse taal.

 

7) Hoe zit het met verblijfsvergunningen voor niet EU-burgers?

Niet EU-burgers die eigenaar zijn of van plan zijn eigenaar te worden hebben recht op een verblijfvergunning voor vijf jaar, indien de minimale hoogte van de waarde van het onroerend goed tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,-) is. Hetzelfde geldt wanneer het gaat om ten minste tien jaar lease van een hotelaccommodatie of toeristisch ingericht wooncomplex, indien het minimumbedrag van de huurovereenkomst tweehonderdvijftigduizend (€250.000,-) is.

 

8) Hoe kan ik geld overboeken vanuit mijn land?

Dit kunt u doen door middel van een standaard bank overboeking vanuit uw rekening naar een rekening in Griekenland. Ons advies aan de koper is om alle aanbetalingen voor de aankoop van het onroerend goed officieel te documenteren, zodat in het geval van wederverkoop deze bedragen gerepatrieerd kunnen worden.

 

9) Hoe kan ik een bankrekening openen?

U kunt een bankrekening openen door bij de bank de volgende documenten te verstrekken. Een kopie van uw paspoort, woon en werk adres, telefoonnummer en een uittreksel uit het bevolkingsregister afgegeven door de administratieve autoriteiten. Als u een standaard bankrekening opent moet u zelf aanwezig zijn bij het openen.

 

10) Wat zijn de jaarlijkse kosten van het bezit van onroerend goed in Griekenland? 

Onroerend goed belasting (de zogenaamde ENFIA): De EN.F.I.A. is onderverdeeld in ‘hoofd’ en ‘aanvullend’. De hoofdbelasting wordt berekend voor alle rechten in eigendom (huizen en andere gebouwen, land en platteland). De aanvullende EN.F.I.A. wordt berekend over de waarde van de rechten van de volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik op gebouwen en percelen binnen de stad. De aanvullende ENFIA wordt berekend op de totale waarde van deze rechten die de €300.000,- overschrijdt, variërend van 0.1% tot 1%.

Gemeentelijke Belastingen en Kosten: Afhankelijk van de waarde en de grootte van het onroerend goed. Wordt geheven via de elektriciteitsrekening, variërend van 0,2% tot 0.8% van de waarde van het onroerend goed.

 

11) Over de eigendomsverzekeringen. 

Het onroerend goed kan worden beveiligd door verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringspolissen dekken alle mogelijke verliezen, zoals diefstal, brand, aardbeving, storm enz. De verzekering van het onroerend goed is niet verplicht, maar wordt vereist door de financiële instellingen voor de hypotheek. 

 

12) Hoe wordt de eigendom van een onroerend goed beveiligd?

Eigendom van een onroerend goed wordt in Griekenland verzekerd door het kadaster van de staat. In dit kadaster worden alle akten bewaard en alle lasten op een onroerend goed zijn hier geregistreerd. Onroerend goed wordt gearchiveerd op basis van de namen van de eigenaars en advocaten hebben het recht om onroerend goed van elke persoon of bedrijf te controleren. Dit is waar het onderzoek van de notaris van toepassing is om te controleren of er enige claims of lasten zijn op het onroerend goed. Het onderzoek toont ook of het onroerend goed correct is overgedragen. Dit gebeurt altijd tijdens het proces van het sluiten van de deal.

Onderwerpen